Beszámoló

Záróbeszámoló a

„Fogyasztóvédelmi és Tanácsadó Szolgálat létrehozása és működtetése”

című pályázathoz

 

Mint azt már a pályázati beszámoló részeredményeinél jeleztük, a pályázati támogatás segítségével sikerült egy kiadványt több száz példányban elkészíttetnünk, - „Amit a tudatos fogyasztónak tudni szükséges” címmel, mely kiadvány terjesztése már elkészülte után széles körben megkezdődött, és folyamatosan a mai napig is tart. Minden hónapban az úgynevezett „kibővített elnökségi üléseken” egy adott témában - előadás keretében - tájékoztatjuk a jelenlévőket egy-egy, a fogyasztóvédelem szempontjából frekventált témakörben mindazokról a tudnivalókról, melyekre a fogyasztóknak szinte nap mint nap a vásárlások, szolgáltatások igénybevétele esetén szüksége van. Ezen előadások rövidített formáit megjelentetjük a havonta megjelenő „Hírlevél”-ben is.

 

Ilyen előadások megtartására került sor az alábbi témákban:

-         fogyasztóvédelmi alapismeretek, jótállás, szavatosság

-         a Békéltető Testületek működése

-         élelmiszervásárlási tudnivalók

-         üzleten kívül, valamint interneten történő vásárlások

-         szervezett utazással kapcsolatos ismeretek (novemberi kibővített elnökségi ülés témája)

-         tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal kapcsolatos tudnivalók (december hóban)

-         a határon túli vásárlásokkal kapcsolatos panaszok megoldásának lehetősége

-         tervezzük még egy fogyasztóvédelmi fórum megtartását, ahol a hallgatóság által felvetett kérdésekre válaszolunk

 

Május hónap folyamán sor került egy „regionális” fogyasztóvédelmi fórumra - Somogy és Tolna megyei résztvevőkkel, ahol az előadás megtartása, majd ezt követő megbeszélés során vitattuk meg az idős, nyugdíjas fogyasztókat leginkább érintő fogyasztóvédelemmel kapcsolatos szabályozásokat, illetve a felmerülő panaszok megoldási lehetőségeit.

 

A  rendszeres - heti egy alkalommal - tartott ügyeletet immáron két alkalomra növeljük, különösen most aktuális az ügyeleti idő növelése, tekintettel arra, hogy az ünnepre történő ajándék vásárlások minden évben - tapasztalataink szerint - a panaszok számának növekedését is jelentik.

 

Felvettük a kapcsolatot az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya megyei Szervezetével, amely szervezet működteti - a fogyasztókkal kapcsolatot tartó, panaszaik megoldását tanácsokkal segítő -Fogyasztói Kapcsolattartó Irodát, hogy nyugdíjas tagjaink panaszaikkal őket is a hét bármely napján felkereshessék.

 

Rendszeressé vált, hogy a Nyugdíjas Egyesülethez tartozó klubok - külön-külön is igénylik, hogy szűkebb körben ismerkedjenek a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes témákkal, mint pl. - az időseket nagyon érintő - üzleten kívüli vásárlások, valamint a jótállás, szavatosság témakörök.

 

Úgy gondoljuk, hogy e pályázat anyagi segítsége nélkül a kiadvány, a regionális fórum, valamint a „Hírlevelekben” rendszeresen megjelenő tájékoztatások, előadások nem valósulhattak volna meg. Ezen ismeretek átadása igen nagy fontossággal bír - különösen az idős, nyugdíjas korosztály részére, akiknek nincs kellő ismerete a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos rendeletek és szabályozások körében.

 

Természetesen a „záróbeszámoló”-val nem fejeződik be a tevékenységünk, folytatjuk a megkezdett munkát. Ha anyagi lehetőségünk engedi, akkor újabb kiadvány megjelentetésére is sor kerül, a fogyasztóvédelemmel kapcsolatban tervezett változtatások, új rendeletek, szabályozások tükrében.

 

Pécs, 2010. október 31.


Készítette:  Dr. Palotai Ferencné              

 

©2009 nyugdijasokegyesulete.hu — Nyugdíjasok Egyesülete : 7625 Pécs, Majorossy u. 15. szám. (Ágoston téri templommal szemben) alatt található.
Telefon: 72/210-064  E-mail: nyugegy@gmail.com