Kezdőlap - Aktuális híreink

Nyugdíjasok Egyesülete

Egyesületünk a rendszerváltás éveiben alakult, amikor tömegesen kerültek nyugdíjba a megyében élő bányászok és más nagyiparban dolgozók. Jelentős részük rokkant, egészségkárosult, egyedülálló, özvegy személy volt. Egyesületünk fő feladatának tekinti mind a mai napig a nyugdíjas társadalom helyi érdekvédelmét és érdekképviseletét.

Egyesületünk úgy lett megszervezve, hogy a nagy létszámú tagság a lakóhelyéhez legközelebb találja meg azt a nyugdíjas közösséget (klubot) ahol a felmerülő problémáinak megoldásához segítséget kap.

Évente megrendezésre kerülő programjainkkal szeretnénk elérni tagságunk szellemi és fizikai képességeinek megtartását. Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a hátrányos helyzetű tagjaink, mozgáskorlátozottak, betegek, egyedülálló, nehéz szociális körülmények között élők is igényeiknek megfelelő programokhoz jussanak. Az  előbb megjelölt célok érdekében működtetünk kézműves csoportoknak. Évente 10 előadásból álló „Népfőiskola” sorozatot szervezünk kitűnő előadókkal. Angol és német nyelvtanfolyamokat szervezünk évek óta.

Önköltséges áron kisnyugdíjasok számára utazásokat, kirándulásokat szervezünk.

Évente megrendezzük az idősek világhónapi rendezvénysorozatunkat. Ennek keretében ingyenes színház, mozi, múzeumlátogatások, egészségügyi előadások, hangversenyek, kórustalálkozók kerülnek megrendezésre. Nagy figyelmet fordítunk a régiónkban élő nyugdíjasok együttműködésére. Évente rendezünk találkozókat, kulturális és sport kategóriákban. Lehetőséget adunk ezek során a nagyszámú nemzetiségek bemutatkozására.

Egyesületünk tagságának jelentős része szociálisan hátrányos helyzetű, nehéz körülmények között élőkből áll. Az ő gondjaik enyhítésére minden karácsonykor ajándékkiosztással egybekötött ünnepséget rendezünk.

Az időskorúak kiszolgáltatottságának érdekében kitűnő együttműködést alakítottunk ki Pécs város Rendőrkapitányságával, akik rendszeresen látogatják klubjainkat és szakmai tanácsadást adnak bűn- és baleset megelőzési témákban.
Évente több alkalommal rendezünk fogyasztásvédelmi napokat, ahol a legszükségesebb információkkal látjuk el tagságunkat.

Jó kapcsolatokat építettünk ki külföldi testvérvárosaink nyugdíjasaival, akikkel rendszeresen találkozunk, programokat szervezünk.

Műveltségi vetélkedő 2016.
2014. február. 26
Műveltségi vetélkedő 2016.

”Együtt többet tudunk”

 Műveltségi  vetélkedő

2016.

 

   A Nyugdíjasok Egyesülete az idén kissé rendhagyó módon szervezi meg a műveltségi vetélkedőt: Szeretnénk, ha a résztvevők gyermekeik és unokáik segítségét is igénybe vennék. A 3 fős csapat legalább egy tagja 60 éven aluli legyen!

A vetélkedő két részből áll:

Az első rész egy otthon, közösségben kitöltendő feladatlap, mely irodalom, történelem, földrajz képzőművészetek stb. témakörökből tartalmaz feladatokat. A 30 kérdésre való válaszadáshoz szükség van könyvtári és internetes kutató munkára.

A második részben a 3 fős csapatok nyilvánosan, játékos formában mérik össze tudásukat. A feltett kérdésekre szóban és írásban kell választ adniuk. Vetítéssel, zenehallgatással segítjük a kérdések megválaszolását. Minden kérdéshez több válaszlehetőséget adunk.

A csapatok akkor tudnak jó eredményt elérni, ha az idősek és a fiatalok összekapaszkodva, tudásuk legjavát adva együttműködnek.

A legjobb eredményt elérőket könyvjutalomban részesítjük.

Az I. tesztlap és a tavalyihoz képest egyszerűsített részvételi szabályzat az egyesület székházában személyesen átvehető február 1. után, illetve kérésre azt email-ben elküldjük.

 

Elérhetőségek: 7425  Pécs, Majorossy Imre u. 15.

                        telefon: 210-064 email: nyugegy@gmail.com

 A MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ

részvételi feltételei

2014.

 

A műveltségi vetélkedő célja, hogy a klubokat , – melyek külön-külön tartalmas munkát végeznek –  egymáshoz közelítsük, valamint az egyesülethez való tartozásukat erősítsük. Ezért szervezünk kétfordulós műveltségi vetélkedőt. A vetélkedőn minden klub valamennyi tagja részt vehet 3–3 fős csapattal (egy-egy klubból akár több csapat is lehet), az alábbiak szerint:

Első forduló: egy kb. 30-40 kérdésből álló tesztlap kitöltése, mely a részvételi szabályzattal együtt  a Nyugdíjas Egyesület irodájában átvehető 2014. február 15-től. A tesztlapok kitöltése otthon vagy a klubban történhet – ez a forduló nem a nyilvánosság előtt zajlik. Ezen tesztlapok leadásának határideje 2014. március 10. (hétfő). A leadási határidő után érkező borítékokat azonnal megsemmisítjük, azok a vetélkedőn nem vehetnek részt. A leadás két külön borítékban történjen:

Első boríték – 1-es számmal jelölve: „Jelige” – kívül (Teljesen mindegy, hogy mit választ az adott 3 főből álló csapat.) Ebben a borítékban kell elhelyezni a kitöltött tesztlapokat.

Második boríték – 2-es számmal jelölve: „Jelige” – kívül. Ide kell írni a KLUB és – több résztvevő csapat esetén az egyértelműen azonosítható csapat megnevezését, ami lehet akár a csapat egy tagjának neve is. Ez a boríték csak a tesztek kiértékelése után kerül felbontásra, addig elzárva tartjuk. Mindkét borítékot lezárva kérjük leadni az irodánkban! Kérjük, hogy a két borítékon azonos „Jelige” szerepeljen! (Ellenkező esetben nem lehet a jeligéket és a tesztlapokat azonosítani!)

   Először az „1”-es számú boríték kerül felbontásra, a kérdésekre adott válaszokat a zsűri kiértékeli. Minden kérdés egy pontot ér, illetve az összetett kérdések kettőt. Ha rossz a válasz az „0” pont, ha az összetett kérdésnél az egyik válasz jó, a másik nem az „1” pont. Ha a kérdés egyik fele megválaszolatlan marad, a másik felére adott válasz pedig hibás, az értelemszerűen „0” pontot ér. Összesítjük a pontokat, majd a hat legmagasabb pontot elért csapatot juttatjuk tovább.

Ezután kerül sor a „2”-es számú boríték felbontására. Amennyiben kevesebb csapat venne részt – reményeink szerint ez nem fordul elő –, akkor valamennyi csapat részt vesz a második – nyilvánosság előtt zajló vetélkedőn. Minden klubból egy csapat továbbjutása a cél, ezért, ha egy klubon belüli csapatoknál egyformán jó eredmény van (ez csak a második boríték felbontásakor derül  ki), sorsolással kerül eldöntésre, hogy melyik 3 fős csapat a továbbjutó, és ebben az esetben a következő jó eredményt elért csapat jeligés borítékját bontjuk fel, annak érdekében, hogy hat 3 fős csapat vetélkedhessen. Ha nincs több jelentkező csapat, akkor egy klubból több csapat is továbbjuthat.

A feltett tesztkérdésekre adott helyes válaszokat a március végén megjelenő hírlevelünkben közöljük.

A második forduló nyilvánosan közönség előtt kerül lebonyolításra – várhatóan áprilisban – melyet Radnóti Adél a kulturális rendezvényekért felelős munkatársunk vezet. Ez két részből áll: első részben ismételten egy tesztlap kitöltésére kerül sor. A zsűri a tesztlapok kérdéseire adott választ azonnal kiértékeli az előbbiekben már leírt módszer szerint. A vetélkedő résztvevőinek addig felkészülési szünet lesz a második fordulóra. A második rész kérdezz-felelek formában kerül lebonyolításra, a zsűri természetesen ez esetben is pontoz. Az első forduló tesztlapjainak eredményét, a második (nyilvános forduló) eredményéhez hozzászámítva alakul ki a végső sorrend.

   Valamennyi résztvevő – azok a csapatok is, melyek a második fordulóban nem vettek részt – oklevelet kapnak a részvételről, a második fordulóban résztvevő csapatok – az egyesület jelenlegi anyagi viszonyaihoz igazodva jutalmazásban (ajándék) részesülnek.

Várjuk minél több 3 fős csapat jelentkezését !Hír letöltése PDF formátumban:

0 Hozzászólás
NEMESIKLE
2018. december. 11
A hírhez jelenleg még nem szólt hozzá senki! Legyen Ön az első!
Mondja el véleményét, észrevételét!
Mondja el a véleményét Ön is
Az Ön neve
E-Mail címe:
Üzenet
Beírandó kód:
Kérem a kódot:
 
©2009 nyugdijasokegyesulete.hu — Nyugdíjasok Egyesülete : 7625 Pécs, Majorossy u. 15. szám. (Ágoston téri templommal szemben) alatt található.
Telefon: 72/210-064  E-mail: nyugegy@gmail.com