Kezdőlap - Aktuális híreink

Nyugdíjasok Egyesülete

Egyesületünk a rendszerváltás éveiben alakult, amikor tömegesen kerültek nyugdíjba a megyében élő bányászok és más nagyiparban dolgozók. Jelentős részük rokkant, egészségkárosult, egyedülálló, özvegy személy volt. Egyesületünk fő feladatának tekinti mind a mai napig a nyugdíjas társadalom helyi érdekvédelmét és érdekképviseletét.

Egyesületünk úgy lett megszervezve, hogy a nagy létszámú tagság a lakóhelyéhez legközelebb találja meg azt a nyugdíjas közösséget (klubot) ahol a felmerülő problémáinak megoldásához segítséget kap.

Évente megrendezésre kerülő programjainkkal szeretnénk elérni tagságunk szellemi és fizikai képességeinek megtartását. Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a hátrányos helyzetű tagjaink, mozgáskorlátozottak, betegek, egyedülálló, nehéz szociális körülmények között élők is igényeiknek megfelelő programokhoz jussanak. Az  előbb megjelölt célok érdekében működtetünk kézműves csoportoknak. Évente 10 előadásból álló „Népfőiskola” sorozatot szervezünk kitűnő előadókkal. Angol és német nyelvtanfolyamokat szervezünk évek óta.

Önköltséges áron kisnyugdíjasok számára utazásokat, kirándulásokat szervezünk.

Évente megrendezzük az idősek világhónapi rendezvénysorozatunkat. Ennek keretében ingyenes színház, mozi, múzeumlátogatások, egészségügyi előadások, hangversenyek, kórustalálkozók kerülnek megrendezésre. Nagy figyelmet fordítunk a régiónkban élő nyugdíjasok együttműködésére. Évente rendezünk találkozókat, kulturális és sport kategóriákban. Lehetőséget adunk ezek során a nagyszámú nemzetiségek bemutatkozására.

Egyesületünk tagságának jelentős része szociálisan hátrányos helyzetű, nehéz körülmények között élőkből áll. Az ő gondjaik enyhítésére minden karácsonykor ajándékkiosztással egybekötött ünnepséget rendezünk.

Az időskorúak kiszolgáltatottságának érdekében kitűnő együttműködést alakítottunk ki Pécs város Rendőrkapitányságával, akik rendszeresen látogatják klubjainkat és szakmai tanácsadást adnak bűn- és baleset megelőzési témákban.
Évente több alkalommal rendezünk fogyasztásvédelmi napokat, ahol a legszükségesebb információkkal látjuk el tagságunkat.

Jó kapcsolatokat építettünk ki külföldi testvérvárosaink nyugdíjasaival, akikkel rendszeresen találkozunk, programokat szervezünk.

Nyugdíjaggályok
2014. július. 01
NYOSZ Generációnk c. 2014. évi újságjában megjelent cikk Bán András tollából.


Nyugdíjaggályok

Kritikus szemmel a nyugdíjakról

 

A NYOSZ Generációnk c. havonta megjelenő lapjából átvett cikk. Bán András tollából.

 

  A 2010. évi kormányváltás előtt a jelenleg is kormányzó Fidesz kijelentette, hogy az előző szocialista kormány által életbe léptetett szigorítások a nyugdíjrendszert hosszútávon fenntarthatóvá tették, és nincs szükség beavatkozásra. Kormányra kerülve mégis szükségesnek látták, hogy profiltisztítást és átalakításokat hajtsanak végre. Ennek keretében többek között törvényt hoztak, hogy nyugdíjat csak korhatár betöltött kaphat a nyugdíjalapból, átalakították a rokkant ellátást, államosították a magán nyugdíj pénztári befizetéseket és deklarálták hogy nyugdíjat csak nyugdíjcélra befizetett összegből lehet fizetni, bár megemlítették, hogy szükség esetén költségvetési forrásokból kiegészítik

  Ugyanakkor ismét leszögezték, hogy a változtatásokkal a nyugdíjrendszer hosszútávon fenntarthatóvá vált és garantálták a nyugdíjak "érték megőrzését", nevezetesen a nyugdíjak inflációkövető emelését.

  Ez alapján egy nyugdíjas átlagpolgár meg is nyugodhat, elégedetten nézheti a hűtőn a repi mágnest, főleg ha a rezsi csökkentés hatását is figyelembe veszi a tavalyi 2,4%-os nyugdíj emelés mellé.

  A kritikusabbak, akik igényesebb kérdéseket vártak a szociális konzultáció során, azok mégsem nyugodtak. Elgondolkoztatja őket más pártok szakértők nyakra-főre teret kapó, az egész közéletet betöltő súlyos kritikai észrevételei, illetve saját kételyeik is.

  Nem logikus az sem, hogy amikor kormány szerint hosszú távra biztonságossá tették a a nyugdíjrendszert, az ország jobban teljesít, nőtt a foglalkoztatás és hasít a gazdaság, akkor miért állítja azt többek között Holtzer Péter nyugdíj-szakértő is, hogy fenntarthatatlan a nyugdíjrendszer. Barát Gábor, az ONYF volt vezetője szerint már három év múlva gond lehet a nyugdíjak finanszírozásával. A kormány miért nem reagál ezekre az állításokra és miért nem cáfolja ezeket? A kormánypártok a 2013. évi csillebérci, Nyugdíjasok Országos Szövetsége által megrendezett konferencián sem képviseltették magukat. Kivel kommunikálnak és működnek együtt?

  A legfontosabb aggály talán az, amiről nagyon kevesen tudnak, és közülük még kevesebben értik, hogy a megalkotott Alaptörvény nem garantálja a biztosítási alapon járó nyugdíjat és özvegyi nyugdíjat. Így a jelenlegi juttatásokat egy tör-vényváltoztatással bármelyik aktuális kormány hátrányosan megváltoztathatja és az alkotmányos lesz, ezzel megszűnik a korábbi jogbiztonság.

  Nem mindenki elégedett az inflációkövető nyugdíjemeléssel sem, mivel egy növekvő gazdaság mellet a nyugdíjas elszegényedik az aktív keresőhöz viszonyítva. Kevesen értik, hogy mi a különbség az infláció és a maginfláció között, és mit jelent a "nyugdíjas kosár". A 27%-os ÁFA könnyebben érthető és érezhető. A svájci nyugdíjemelési indexálás vissza állítása lenne a legigazságosabb, mivel ez az inflációt és a kereset-növekedést is figyelembe veszi, ráadásul alkalmazkodik a gazdaság teljesítményéhez, és ezáltal biztosítja a generációk közti szolidaritást is.

A nyugdíjprémium rendszerét nem folytatják. A régebben, kedvezőt len időszakban megállapított nyugdíjak felzárkóztatását megszüntették. A16%-os, egykulcsos adó bevezetése is növelte az életszínvonal különbséget az aktív dolgozók és a nyugdíjasok (igaz, az alacsony keresetűek) között

  A ma nyugdíjasai aktív éveikben fizettek akár 50-60% adót és magas közterheket, kezdő szakmunkás korukban harmadát keresték csak egy nyugdíj előtt állónak. 2008-ban 8%-al csökkentették az induló nyugdíjakat a degresszív számítás mellett. Ráadásul most 9%-os adókulcsot terveznek, ami még tovább növeli a különbséget, ami azért is érthetetlen, mert az egykulcsos adó bevezetése nem hozta meg a várt gazdasági fellendülést, sőt évi 500 milliárd forintos hiányt okozott eddig is a költségvetésnek, miközben a gazdaság számottevően nem nő. Hova vezethet ez?

(Figyelemre méltó, hogy az egykulcsos adó bevezetése a liberálisok célja volt. )

  Aggályosnak és ellentmondásosnak tűnik az is, hogy nyugdíjat csak nyugdíjcélra befolyt összegből lehet fizetni, amivel a nyugdíjak értékmegőrzése matematikailag lehetetlenné válik. Igaz, a miniszterelnök és egyes tisztségviselői többször kijelentették, amennyiben szükséges, adóbefizetésekből kiegészítik a nyugdíjkasszát.

Ami viszont aggályos, mert egyes kormánytagok viszont éppen ellenkezőleg azt erősítették meg, hogy csak nyugdíj-célú befizetésből fizethető nyugdíj. Ez így nem "kerek". Különös tekintettel arra, hogy a "profiltisztítás" ellenére, adott esetekben a nyugdíjcélú befizetéseket is jóváírhatja a munkavállaló, olyanok is részesülhetnek nyugdíjban, akik egy forint nyugdíjjárulékot sem fizettek, és az egy számjegyű szja bevezetése is tervbe van véve. Nem beszélve arról, hogy sokan dolgoznak külföldön, sok a minimálbéres, sokan zsebbe kapják egy részét a keresetüknek, (így a jelen nyugdíjak kifizetéséhez sem járulnak hozzá megfelelően, és ezzel akarva, akaratlan "megvásárolják" a saját időskori szegénységüket is), sok a szürke és fekete munkás, közmunkás, és egyéb állásnélküli, és nem utolsósorban a notórius adócsaló. A munkahelyek a versenyszférában számottevően nem nőttek.

  A pártok elbeszélnek egymás mellet, és nem egyeztetnek.

  A nyugdíjrendszer nem lehet a mindenkori politika homokozója!

Különösen 2007-től napjainkig egyre inkább megfelelő egyeztetések nélkül, sokszor spontán, átgondolatlan rögtönzésekkel, ötletélésekkel folytak az átalakítások.

Sőt az idei választásokon induló pártok között volt olyan is, amelyik a választás előtt három nappal állt elő (mellesleg elfogadhatatlan), addig nem hangoztatott nyugdíjígérettel. Például az MSZP-nek akkor jutott eszébe, hogy differenciál-tan akarja emelni a nyugdíjakat... Így nem lehet csinálni! A nyugdíjakat nem tombolajáték során állapították meg, hogy utólag egy hirtelen ötlettől vezérelve a szavazatok reményében játszadozzanak vele! Ha egy pártnak az a programja, hogy azok rovására kell emelni az alacsony járulékot fizetők nyugdíját, akik magasabb járulékot és közterheket fizettek be, az a párt nyugodtan húzza le a rolót! Ezzel a munkaalapú gazdaság alapjait rúgják fel, és felkeltik a kiszámíthatatlanság és érdektelenség érzetét a mai aktívakban is.

  Ugyanilyen érdekes eset, hogy a pártok egy része Brüsszelben az európai minimálbér és nyugdíj megteremtéséért kíván harcolni, hogy a magyar embereknek jobb legyen, és ezt valódi megoldásként aposztrofálják... Ezzel csupán az a baj, hogy a magyar minimál nyugdíj 2008-óta változatlanul 28,5 ezer forint. Az osztrák kb. a tízszerese ennek. Hogy lehet ezt

utolérni, és mi lesz a többi magasabb nyugdíjjal!? De például a német minimálbér is kb. ötszöröse a magyarnak. Utóbb pontosították, hogy nettó 100 ezer forintos európai minimál nyugdíj és minimálbér megvalósításáért fognak harcolni. Még a jóval kevesebbe kerülő közmunkára sincs elegendő pénz, nemhogy ennek a fedezetére. Nem beszélve arról, hogy ezért nem Brüsszelben kell harcolni, hanem itthon kell tenni érte gazdasági növekedés révén, mivel nem a német adófizető fogja fedezni a magyarok és mások nyugdíj felzárkóztatását. Ráadásul ez a javaslat nem tartalmazza azok nyugdíjának emelését, akik 120, 150 ezer, vagy netán magasabb nyugdíjért dolgoztak meg, és ennek figyelmen kívül hagyásával pedig a munkaalapú társadalmat és nyugdíj rendszert számolják fel... Így ez a javaslat minden realitást nélkülöz.

  Érdekes még beilleszteni ebbe a képbe a Szili Katalin, de már mások által is javasolt feltétel nélküli 50 ezer forintos alapjövedelmet is...

  Vagy itt van például 2002-2010 évi "elmúlt nyolc év" idő-szaka is. Nem mehetett olyan rosszul az elmúlt nyolc év feléig (?), ha 2006-ban a Fidesz 14. havi nyugdíjat ígért a választóknak és Varga Mihály egy televíziós vitában még győzködte is Bokros Lajost, hogy ez egy megalapozott ígéret...

  Elfogadhatatlan az is, ahogy Schmuck Andor ultimátumszerűen, nagyrészt megalapozatlan követelésekkel fordult más pártokhoz és a 150 differenciáltan 13-dik havi nyugdíjat ígért.

  Sokan összetévesztik a szociális segélyezést a nyugdíjrend-szerrel. Az alacsony nyugdíjakat nem a nyugdíj-rendszeren belül kell támogatni, hanem a szociális szférán belül kell kezelni!

  Jó lenne, ha valamennyi párt szemét nyugatra, Ausztriára és Németországra vetné, és megfigyelné, hogy ott miként történik a nyugdíjrendszer változtatása. Először szakértői vitát tartanak nyilvánosan is, majd hosszas társadalmi viták és egyeztetések követik, és végül a pártok konccenzusos döntésével zárul, hogy hány év múlva és milyen átmenetekkel vezetnek be valamit... Például Ausztriában a férfiak nyugdíjkorhatára 65, a nőké 60 év. 1992-ben (!) törvényt hoztak arról, hogy a női nyugdíjkor-határt fokozatosan szintén 65 évre emelik. 2024ben kezdődik csak az emelés és 2033-ra lesz teljes! (De ettől független az osztrákok ténylegesen és átlagosan 58 éves korukban mennek jelenleg nyugdíjba, az átlagos aktív kori kereset 80%-át kapva.)

  Sok nyugdíjast idegesíti az is, hogy különféle sajtóorgánumokban, műsorokban teret kapnak azok, akik a kormány álláspontjával szemben nyugdíjcsökkentéssel, összeomlással riogatnak, és a legkülönfélébb hangulatkeltő megnyilatkozásokat teszik, melyekkel a fiatalabb generációt az idősebbek ellen hangolják, és hiányolják hogy ezekre a kormány nem reagál.

  Bár az eltelt évek során többszörösen leszögezték, hogy a nyugdíjrendszer jelen formájában hosszú távon fenntartható, az ország jobban teljesít, a gazdaság hasít, és Varga Mihály arról beszélt, hogy nincsen szükség újabb megszorításokra, ami ezek ismeretében teljesen magától értetődő is lenne.

  Nagyon nagy a kormánypártok felelőssége. Isten ne adja! Azonban ha az derülne ki mégis, hogy az emberek meg lettek vezetve, és ennyi változtatás, szigorítás után, a kormánypártok állításával szemben mégsem lett hosszútávon fenntartható a nyugdíjrendszer, és a már korábban megállapított nyugdíjakat is csökkentenék, akkor valószínű sokan fogják kidobni a hűtőmágnest, és arra gondolnak majd, hogy nem jó magyarnak lenni és nem jó itt élni.

  Egyre többen vetik fel egy nyugdíjas párt megalakulásának a szükségességét. Egy ilyen párt nem csak az aktuális nyugdíja-sok érdekeit képviselhetné, hanem az aktív munkavállalók érdekeit is, mivel minden mindennel összefügg, és az aktívak is nyugdíjasok lesznek idővel (ez még a jobbik megoldás...). Szem előtt tarthatná a jogbiztonságot, hosszú távú kiszámíthatóságot, és kiharcolná, hogy törvényváltoztatásokat csak nyilvános szak-értői és társadalmi vita és pártok közti egyeztetés után lehessen csak végrehajtani, megfelelő átmeneti idő után, és ha indokolt, akkor fokozatos bevezetéssel.


Hír letöltése PDF formátumban:

1 Hozzászólás
REJTŐ ÉVA
2017. május. 04
Máj. 27-től leszek nyugdíjas. Érdekelne az egyesületbe való belépés. Mikor és hol lesz a következő programjuk, rendezvényük? Szeretnék elmenni.
Köszönöm a választ!
Üdvözlettel: Éva
Mondja el a véleményét Ön is
Az Ön neve
E-Mail címe:
Üzenet
Beírandó kód:
Kérem a kódot:
 
©2009 nyugdijasokegyesulete.hu — Nyugdíjasok Egyesülete : 7625 Pécs, Majorossy u. 15. szám. (Ágoston téri templommal szemben) alatt található.
Telefon: 72/210-064  E-mail: nyugegy@gmail.com